TROTS !!!

Sponsor: De Appel
www.deappelhengelo.nl

Sponsor Stoeten
www.autoschadestoeten.nl/

Sponsor: Fons Nijland
www.fonsnijland.nl

Sponsor: Kamminga
www.fysiocentrumkamminga.nl

Sponsor: aannemersbedrijf Steggink
www.aannemersbedrijfsteggink.nl

Sponsor: Webton
www.webton.nl

Sponsor: B>NIC
Banic Administratie & Bedrijfsadvies B.V.

Sponsor: VICTA
www.victa.nl

Berichtje van het bestuur

Stukje van het bestuur:

Er gebeurt veel, heel veel, we zijn achter de schermen verschrikkelijk druk en dat vertaalt zich soms door minder in de hal te zijn, ik hoop op jullie begrip hiervoor. Wat zijn we dan allemaal aan het doen, we nemen jullie mee met de hoogte punten.

Ambitie en visie:

De ambitie van Olympia ligt op dit moment bij de jeugd, we hebben Oscar Beld aangesteld als training coördinator. Er wordt hard gewerkt om de jeugd de benodigde leerstof op niveau aan te bieden en zoals eerder gezegd willen we de beste jeugdopleiding van Twente worden.

Tevens is er budget gereserveerd om mensen HT-2 of HT-3 cursussen aan te bieden.

Hier wordt gelukkig dankbaar gebruik van gemaakt.

Activiteiten:

Onze activiteiten commissie is erg druk met alle activiteiten in en om de club.

Grote clubactie, jantje beton, paasstollen actie, dit zijn een paar van de vele acties waarbij we inzet van de leden vragen waarbij de opbrengst ten goede komt van de vereniging.

Ook zijn er veel activiteiten ter ontspanning, zo zijn de vrijwilligersavond en de jeugdactiviteit terugkomende activiteiten die zeer goed ontvangen worden. Noteer vast in je agenda, de nieuwjaarsreceptie is vanaf heden altijd op de 1e vrijdag van het nieuwe jaar, voor 2020 is dat dus op 3 januari. (Wanneer 1 januari op vrijdag is, wordt het 8 januari)

Algemene ledenvergadering:

Sinds jaar en dag had Olympia 2x per jaar een Algemene Ledenvergadering, het bestuur heeft besloten dit terug te brengen naar 1x per jaar. De eerstvolgende vergadering zal oktober/november 2019 zijn.

Beachvelden:

Sinds het begin van het seizoen zijn we bezig met de beach competitie, het NHV is een pilot begonnen en die heeft redelijk vaste vorm gekregen. Er zijn door het NHV 4 weekenden gepland waar de breedtesport competitie gaan spelen dat zijn:

11/12 mei

18/19 mei

1/2 juni

22/23 juni

Half april zullen bij BWO (Oldenzaalsestraat) 2 beachvelden gerealiseerd worden. Voor dit beach seizoen zijn we de samenwerking aangegaan om daar te beachen.

We hebben daar de beschikking over de accommodaties die er zijn, kleedkamers en kantine.

De indeling van de traininschema’s volgen binnenkort.

De competitie staat inmiddels in sportlink, de locatie is inmiddels aangepast naar BWO.

Commissies:

De JC en de TC zijn samengevoegd, dit is voortgekomen uit het feit dat de TC ook steeds meer een rol gaat spelen bij de jeugd en korte lijnen zijn dan praktisch. We zijn hier blij mee.

Ook zijn er voor de verschillende commissies mailadressen aangemaakt. Deze zijn te vinden op de website onder vereniging, organisatie.

Lief en leed:

Denken jullie er allemaal aan dat er een lief en leed regeling is. Voor alle voorkomende dingetjes, maar je moet het wel melden, want wij weten niet alles.

Zie website, organisatie – lief en leed.

Financiën:

De opbrengsten van de Grote clubactie en jantje beton zullen gebruikt worden om beach shirts en beach materiaal aan te schaffen. Voor alle teams die beach competitie gaan spelen worden er dushemdjes/tanktops aangeschaft.

Begeleiders, coaches binnenkort krijgen jullie bericht voor de maten en dergelijke.

Wil je nu weten hoe dat nu precies zit met de opbrengsten van deze acties en hoe de budgetten worden verdeeld dan ben je van harte uitgenodigd op de algemene ledenvergadering. Uitnodiging volgt te zijner tijd.

Samenwerking Donar-Olympia:

4 – 5 jaar geleden zijn Donar en Olympia om tafel gegaan met de intentie om te fuseren. Dat is destijds uitgesteld in overleg met Donar ivm 100-jarig bestaan Olympia. Sinds mijn aantreden zijn we structureel vergaderingen gaan plannen en gezien de resources die beschikbaar waren is besloten om niet te gaan fuseren maar de samenwerking te intensiveren. Commissies zijn samengevoegd en het bestuur vergadert om de maand samen. De ervaring leert ons dat op dit moment het verschrikkelijk lastig is om te definiëren wat we voor elkaar kunnen betekenen. De komende maanden zullen meer duidelijkheid moeten verschaffen welke kant we op gaan.

Thema hal:

Vanuit de gemeente is besloten van Sporthal Veldwijk een Thema hal te maken, deze themahal wordt gebruikt voor volleybal en handbal, samen met Donar, Webton en ATC. De voorzitters komen gemiddeld 2 x per jaar bij elkaar en indien er zaken zijn communiceren we via een groepsapp. Hier is ondermeer besloten dat de cirkellijnen en het volleybalveld een contrastkleur hebben gekregen. Binnenkort zullen we een gesprek aangaan met de gemeente over het onderhoud van de hal. Zo is het dak al lange tijd lek, en het ziet er nog niet naar uit dat dit op korte termijn verholpen wordt. Ook het schoonmaken en overig onderhoud laat soms te wensen over, opmerkingen hierover kunnen altijd gemaild worden naar het secretariaat.

Verenigingsnieuws:

Arjan Hospers blijft nog een jaar hoofdtrainer, de chemie met de groep is goed, zowel de trainer als de groep is tevreden. Jacqueline Weierink was dit jaar begonnen als begeleidster bij dames 1, door omstandigheden heeft zij de keus moeten maken om vroegtijdig te stoppen Eind 2018 is zij samen met haar partner de trotse eigenaar van THOLS geworden in Weerselo, we wensen hun veel succes. Richard van Heck is toegevoegd aan de staf van dames 1.

Voor het seizoen 2019-2020 hebben we een recreanten dames team, hoera. Oud speelsters (inclusief voorzitter) trainen op dit moment samen met de recreanten van Borhave en inmiddels is er een volledig team op de been.

Er is altijd nog ruimte voor heren recreanten, dus we horen jullie graag.

Ook de heren van Donar gaan een samenwerking aan met de verenigingen onder Handbal Twente. En we gaan ervoor dat herenhandbal in Twente weer gaat groeien.

Voor dames 2 zijn we nog op zoek naar een trainer/trainster, Esther heeft ons weer uit de brand geholpen, waar we super blij mee zijn, maar dit was echt het laatste jaar. Dank je wel Esther.

Alle trainers zijn voorzien van een nieuw shirt, Dames 3 bedankt hiervoor! Jullie zijn onmisbaar, ook al weet ik dat de loop naar de sporthal minder wordt maar we gaan kijken wat we hieraan kunnen doen, jullie worden niet vergeten.

Uiteraardbedanken weiedereen voor hun inzet voor de verschillende acties binnen de vereniging, samen kunnen we alles!

Sportieve groet,

Carolien, Hans en Florieke