TROTS !!!

Welkom

Sponsor: De Appel
www.deappelhengelo.nl

Klik op teams
om elk team beter
te leren kennen!

Sponsor Stoeten
www.autoschadestoeten.nl/

Meiden B1

Sponsor: Fons Nijland
www.fonsnijland.nl

Dames 2

Sponsor: Kamminga
www.fysiocentrumkamminga.nl

Jongens C

Sponsor: aannemersbedrijf Steggink
www.aannemersbedrijfsteggink.nl

Meiden C1

Sponsor: Webton
www.webton.nl

Team F2

Team E2

Team D1

Meiden C2

Team E1 (seizoen 2017-2018)

Meiden B2

Team F1

Team D2

Doelstelling Olympia

Olympia speelt al sedert jaren een vooraanstaande rol in het Twentse handbal. Zowel bij de dames als de heren wil Olympia ook in de toekomst graag deze rol blijven vervullen. Het streven is derhalve zo hoog mogelijk te spelen. Op langere termijn bezien is een ruimer potentieel spelers en speelsters nodig om voldoende sterke selecties te vormen. Voor het op niveau brengen van de selecties zal de komende jaren het accent komende te liggen op het aantrekken en opleiden van jeugd.

Doelstellingen

De komende jaren zal er flink gewerkt moeten worden aan een gezonde eigen vereniging met de volgende specifieke doelstellingen

  • Damesselectie zo hoog mogelijk liefst op ere-divisie
  • Herenselectie te handhaven en te behouden..
  • Dames 2 zo hoog mogelijk
  • Dames 3 komt uit in de afdelings-klasse. Dit team is een grote steunpilaar voor de vereniging.
  • Handhaving en behoud
  • Doorstroom van jeugd bevorderen door deze waar mogelijk mee te laten trainen met de selectie teams.
  • De overige senioren de mogelijkheid bieden om te trainen en te spelen in een qua niveau passend team.
  • Vorming van een breed kader.
  • Het bevorderen van de onderlinge binding tussen de leden en de clubsfeer.

Leden

Momenteel telt de vereniging ruim 200 leden, verdeeld over de diverse leeftijdscategorieën

De vereniging heeft een aantall ERELEDEN die zich in grote mate verdienstelijk hebben gemaakt voor Olympia, te weten Jaap Gruben, Ria Gruben, Henk Versteeg Joop Mulder,  Hans Horselenberg en Harry Poort.

Daarnaast zijn er nog een aantal Leden van Verdienste namelijk Gerard Grobben, Jan de Roo, Arie Keppels en Gerard Beld