TROTS !!!

Sponsor: De Appel
www.deappelhengelo.nl

Sponsor Stoeten
www.autoschadestoeten.nl/

Sponsor: Fons Nijland
www.fonsnijland.nl

Sponsor: Kamminga
www.fysiocentrumkamminga.nl

Sponsor: aannemersbedrijf Steggink
www.aannemersbedrijfsteggink.nl

Sponsor: Webton
www.webton.nl

Sponsor: B>NIC
Banic Administratie & Bedrijfsadvies B.V.

Sponsor: VICTA
www.victa.nl

Lief en Leed

“Lief en Leed” Handbalvereniging Olympia

De lief- en leed regeling geeft aan op welke wijze er binnen de vereniging aandacht besteed wordt aan bepaalde feestelijke of verdrietige gebeurtenissen. De regeling is van toepassing op alle betalende leden, ereleden, trainers en coachen.  Het kan zo maar eens gebeuren dat een lid van onze vereniging tijdelijk niet meer aan de activiteiten kan deelnemen door een blessure, ziekte of een ander ongemak. Uiteraard wil het bestuur diegenen die dit overkomt een hart onder de riem steken en bijdragen aan het herstel door middel van het sturen van een kaart of anderszins. Een voorwaarde hiervoor is wel dat we het moeten weten. Hiervoor doen we een beroep op ieder lid van onze vereniging. Mocht je een dergelijk geval weten, stel ons er van op de hoogte!! Wij zorgen dan dat er aandacht aan wordt besteed.

Stuur een email naar Carolien Schutten mail adres  cfmschutten@home.nl

Carolien voert in overleg met de overige bestuursleden de hiervoor vastgestelde regelingen uit. Het in kennis stellen kan geschieden door: het lid zelf, een medespeler, een commissielid of derden. De navolgende gebeurtenissen komen hiervoor in aanmerking:

  • Geboorte
  • Huwelijk
  • Jubileum huwelijk

Bij een 12 ½-, 25-, 40-, 50- of 60- Jarig huwelijk; felicitatie kaart.???? 

  • Ziekte/blessure
  • Overlijden

Het bestuur zal in de praktijk ook geconfronteerd worden met zaken waarin de bovenstaande regeling niet voorziet. Op dat moment wordt gehandeld naar bevinding van zaken.