TROTS !!!

Sponsor: De Appel
www.deappelhengelo.nl

Sponsor Stoeten
www.autoschadestoeten.nl/

Sponsor: Fons Nijland
www.fonsnijland.nl

Sponsor: Kamminga
www.fysiocentrumkamminga.nl

Sponsor: aannemersbedrijf Steggink
www.aannemersbedrijfsteggink.nl

Sponsor: Webton
www.webton.nl

Sponsor: B>NIC
Banic Administratie & Bedrijfsadvies B.V.

Sponsor: VICTA
www.victa.nl

Spaarplan jubileum 2017

Hallo sportvrienden / bezoekers introductie-avond Olympia 100 jaar,

In 2013 zijn wij als commissie gestart met de voorbereidingen van de verjaardag van Olympia in 2017. In dat jaar bestaat onze vereniging 100-jaar. In de commissie merken wij al snel dat de historie van onze vereniging en het deel dat wij er zelf van uitmaken, mooie herinneringen oproept. Dit schept verbondenheid en betrokkenheid, en zorgt er voor dat een plan niet alleen een plan blijf, maar dat er iets gebeurt.

En zie daar, op maandagavond 31 maart, wordt deze verbondenheid en betrokkenheid door vele (oud) Olympianen gedeeld door in zeer grote getale te komen opdagen. Olympianen die elkaar lang niet gezien hadden konden even kort bijpraten, maar ook zijn er ideeën aangedragen voor het programma en het dekken van de kosten. Dit zullen wij dan ook zeker meenemen in het verder uitwerken van de plannen. Hiervoor willen wij jullie bijzonder bedanken.

In het jaar jubileumjaar 2017 worden diverse activiteiten georganiseerd. Dit kost geld. Als jubileumcommissie hebben wij ook de taak op ons genomen om het jaar voor de vereniging enigszins kostendekkend te laten zijn. Hiervoor hebben wij het spaarplan bedacht. Na de presentatie hebben wij een aantal vragen gekregen, die wij met jullie willen delen.

Klik hier voor het formulier
vul het formulier online in, klik dan op mail formulier, je ziet dan een preview zonder tekst maar bij dubbel klikken wordt het formulier geopend met de juiste informatie.

Meest gestelde vragen spaarplan

1.       „Ik wil geld in één keer betalen/overmaken? Op welke bankrekening kan ik het bedrag storten?”

Dit kan op het navolgende speciaal geopende bankrekeningnummer:
NL30 RABO 015 113 2402  t.n.v. Olympia Hengelo

2.       „Waarom moet ik het formulier alsnog invullen en inleveren?”

Wij hebben alle gegevens nodig die op het aanvraagformulier worden gevraagd om alles vervolgens goed te laten verlopen.  Onder andere kan worden aangegeven wie deelneemt aan het spaarplan en wie hij/zij als partner aanmeldt. Deze beide personen krijgen te zijner tijd een pasje die gratis toegang geeft tot alle activiteiten die in 2017 worden georganiseerd. Tevens is het pasnummer een persoonlijk nummer die kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld een verloting in het jubileum jaar.

3.       „Waar kan ik het formulier naar toe zenden?”

Dit kan op de volgende manieren:
– Via de mail button in het formulier.
– Sturen naar: Ineke Grobben – Nico Maasstraat 57 – 7555 LW Hengelo Ov.
– Als gescand document sturen naar: 1917olympia@gmail.com
– Inleveren bij een commissielid. Ook zijn wij bereid de formulieren op te halen.

4.       „Moet ik alle 6 formulieren tegelijk indienen?”

Nee. Graag ontvangen wij een ingevuld formulier zo snel mogelijk. Dan kunnen wij dit formulier verwerken en de actuele stand goed bijhouden.
Dus succes en we zien je formulieren zo snel mogelijk retour.

5.       „Hoe kom ik aan nieuwe formulieren?”

Dit kan op verschillende manieren:
– stuur een e-mail aan 1917olympia@gmail.com
– ophalen bij / bellen met  één van de jubileumcommissie leden
– downloaden via de website: www.olympiahengelo.nl onder „jubileum 2017″

6.       „Kan ik als jeugdlid deelnemen aan het spaarplan?

Natuurlijk kan dat! Dat kun je zelf doen, maar ook via een van je ouders/verzorgers.
Ouder vult alles in en geeft als deelnemers jij en je broer/zus op, of zichzelf en jij. Dit maakt ons niet uit.
Jeugdleden krijgen gratis toegang tot alle evenementen in 2017, waaronder ook het jeugdkamp! Vul je naam dan duidelijk in op het aanmeldingsformulier.

7.       „Hoe worden wij voor het vervolg op de hoogte gehouden?”

In principe zal dit plaatsvinden via e-mail en website om de kosten van communicatie beperkt te houden. Degenen die aangeven of hebben aangegeven op een andere manier informatie te willen ontvangen zullen wij bijvoorbeeld via post op de hoogte houden.
Op de clubwebsite (www.olympiahengelo.nl) onder tab „jubileum 2017” staat al de publicatie uit de Tubantia, en staan foto’s van de introductie bijeenkomst op 31 maart.
Wanneer het aanmeldingsformulier goed is ingevuld word je via een persoonlijke mail op de hoogte gehouden.

8.       Kunnen wij het filmpje over historie van Olympia, dat werd getoond op 31 maart jl, nogmaals zien?”

Ja. Via www.olympiahengelo.nl onder  „jubileum 2017”

9.      “Wij hebben namen en adressen van oud Olympianen die nog niet zijn benaderd. Waar kunnen wij deze namen en adressen achterlaten zodat deze alsnog benaderd worden?”

Dit kan op de volgende manieren:
– stuur een e-mail aan 19170lympia@gmail.com
– doorgeven aan een van de leden van de jubileum commissie
Daarna zullen wij zo snel mogelijk actie ondernemen.

Leden van de commissie :
Gerard Beld, Erwin Bloemberg, Ineke Grobben, Gerard Grobben, Ria Gruben,
Karen Meijer, Joop Mulder, Sandra Visschedijk, Hajo Rekers, Harry Poort